Setup Support Menu

Total Password Inställning

Läckta lösenord

Lagrade lösenord och e-postadresser kontrolleras mot exponerade lösenord med "Har I been Pwned from Troy Hunt"

Total Password jämför listan över krypterade hash från Troys webbsida lokalt på din enhet för att kontrollera om den innehåller hash för lösenorden.

Om det finns en matchning kommer du att meddelas och lösenordet bör ändras.