Setup Support Menu

Konfiguracja Total Password

Generator hasła

Nigdy więcej ponownego użycia hasła

Złota rada dotycząca bezpieczeństwa online polega na używaniu unikalnego losowego hasła lub hasła do każdej usługi. Ponowne użycie hasła w wielu witrynach jest główną przyczyną kradzieży tożsamości i strat związanych z wrogim przejęciem konta. Gdy atakujący uzyskają twoje jedno hasło, spróbują automatycznie zalogować się do każdej możliwej usługi online.

Im dłużej, tym lepiej

Jedynym sposobem obrony przed tym jest wygenerowanie losowego hasła – jest to niemożliwie trudne do odgadnięcia przy użyciu brutalnego ataku słownikowego, a atakujący pójdą za łatwiejszą zdobyczą. Upewnij się, że ma co najmniej 16 znaków!

Używanie Total Password do przechowywania danych, które użytkownicy zwykle muszą wpisywać w formularzach internetowych, jest łatwe i bezpieczne dzięki funkcji Tożsamości. Gdy użytkownik jest gotowy do zakupu lub przesłania formularza adresowego, Total Password automatycznie uzupełni niezbędne informacje, klikając ikonę.

Wszystkie Tożsamości są szyfrowane lokalnie na komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika.