Technical Support Menu

Total Adblock Teknisk produktstøtte

Akseptable annonser

Aktiverer Total Adblock


  • Trykk på strømknappen for å slå på annonseblokkering
  • Trykk på OK på forespørselen om tilkobling
  • Ved å sette opp en tilkobling endrer vi måten tilkoblingen din fungerer på, litt som en VPN gjør som lar oss filtrere innkommende annonser.
  • For å aktivere full annonseblokkering, trykk på AKTIVER NÅ
  • Trykk på Generer og lagre
  • Skriv inn enhetens sikkerhets-PIN og trykk på NESTE
  • Trykk på OK for å lagre sertifikatnavnet
  • Du skal nå se at Total Adblock-sertifikatet som brukes til filtrering er installert, og applikasjonen vil bekrefte at annonseblokkering er på for alle nettsteder.

    Sjekk at sertifikater er installert