Settings Support Menu

TotalAV Innstillinger

Generer loggfiler

For å gjøre det enklere for vårt tekniske supportteam for TotalAV å løse problemet ditt og gi deg en rask løsning, ber vi deg om å gi oss TotalAV-loggfilene.

 • Klikk på Hidden Icons-pilen til høyre for oppgavelinjen Windows
 • Hold nede Shift-tasten og høyreklikkTotalAV-ikonet i systemstatusfeltet
 • Klikk på Generer feilsøkingsdata
 • Hvis det oppstår problemer med denne prosessen, kan loggfiler også hentes manuelt ved å:

 • Trykk på Windows-tasten og r samtidig for å få opp kjøringsvinduet
 • Setter "%programdata%/totaladblock/logs" inn i kjørevinduet
 • Klikk "OK"
 • Velger alle filene i mappen
 • Høyreklikk og 'Komprimer til ZIP-fil'
 • For å gjøre det enklere for vårt tekniske supportteam for TotalAV å løse problemet ditt og gi deg en rask løsning, ber vi deg om å gi oss TotalAV-loggfilene

 • Hold Option / Alt-tasten og klikk på TotalAV menylinjeikonet (øverst til høyre nær klokken).
 • Klikk på Generer feilsøkingsdata
 • For å gjøre det enklere for vårt tekniske supportteam for TotalAV å løse problemet ditt og gi deg en rask løsning, kan vi be deg om å gi oss TotalAV-loggfilene.

  Åpne Innstillinger

  På TotalAV-applikasjonen trykker du på tannhjul/tannhjul-ikonet.

  Trykk på 'Generer loggfiler'

  Trykk på 'Generer logger'

  Lagre loggene

  Du kan nå dele den nedlastede loggfilen.

  Svarte dette på spørsmålet ditt?

  JaNei

  Takk for tilbakemeldingen!