Settings Support Menu

TotalAV Innstillinger

Bruker WebShield

NOTE: Denne artikkelen er for bruk av WebShield i TotalAV - for den frittstående applikasjonen, se veiledningene våre av ved å klikke her.

TotalAVs WebShield bruker AI og skybasert teknologi for å gi den første forsvarslinjen mot online skadelig programvare, phishing og andre skadelige nettsteder. Den gjør dette ved å sjekke og filtrere alle nettsteder du besøker mot blokkeringslisten vår.

Når du bruker TotalAV første gang, bør WebShield være aktivert.

Du kan sjekke om WebShield er aktivert ved å gjøre følgende:

 • Åpne TotalAV
 • Klikk på fingeravtrykket
 • Klikk på WebShield
 • Hvis du trenger å aktivere WebShield, vil den vise deg knappen for å "Aktiver WebShield".

  Du kan også justere innstillingene til WebShields ved å klikke på tannhjul-/tannhjulikonet øverst til høyre.

  Her kan du

 • Aktiver eller deaktiver TotalAV WebShield
 • Veksle om TotalAV aktiveres automatisk ved systemstart
 • Veksle om nettsteder med lav tillit er blokkert
 • Veksle om Cryptomining URL-er er blokkert
 • Angi frekvensen for definisjonsoppdateringer
 • Legg til nettsteder til tillatt liste

 • NOTE: Du er ikke logget på en konto. For å logge på vennligst Klikk her.

  WebShield på macOS® brukes i Safari®. Følg trinnene nedenfor for å aktivere WebShield i Safari.

 • Åpne TotalAV
 • Velg WebShield på menyen
 • Klikk 'Aktiver nå for Safari'
 • Klikk 'Åpne Safari-innstillinger'
 • Klikk på boksen
 • Klikk Slå på
 • WebShield vil nå være aktivert.

  Utvidelsen er også tilgjengelig på Google Chrome, Microsoft Edge og Mozilla Firefox. Sjekk ut guidene våre av ved å klikke her.


  NOTE: Du er ikke logget på en konto. For å logge på vennligst Klikk her.

  WebShield på iOS® brukes i Safari®. Følg trinnene nedenfor for å aktivere WebShield i Safari.

 • Sørg for at TotalAV er installert.
 • Åpne Safari
 • Åpne en nettside (f.eks. https://google.com)
 • Trykk på 'aA' på adressefeltet
 • Trykk på 'Administrer utvidelser'
 • Trykk på 'TotalAV WebShield'
 • Åpne TotalAV igjen og aktiver WebShield.
 • Total WebShield vil nå være aktiv på enheten din.

  Total WebShield vil nå være aktiv i Safari-nettleseren din.


  NOTE: Du er ikke logget på en konto. For å logge på vennligst Klikk her.

  Følg trinnene nedenfor for å aktivere WebShield på Android.

 • Åpne TotalAV
 • Trykk på 'WebShield'
 • Trykk på 'Slå på WebShield'
 • Trykk på 'Gå til Innstillinger'
 • Trykk på 'Installerte apper' (dette trinnet kan hoppes over på enkelte enheter)
 • Trykk på «Trykk på TotalAV WebShield»
 • Slå bryteren til på.
 • Trykk på «Tillat»
 • Åpne TotalAV igjen og aktiver WebShield.
 • Total WebShield vil nå være aktiv på enheten din.


  NOTE: Du er ikke logget på en konto. For å logge på vennligst Klikk her.